Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

HOE WERKT WINDENERGIE?

Windenergie is een onmisbare energiebron bij het plannen van een ecologisch heden en een duurzame toekomst. Het is een onuitputtelijke en toegankelijke energiebron die geen schadelijke gassen en CO2 uitstoot. Luminus wil dan ook tegen 2022 haar windmolenpark aanzienlijk uitbreiden, tot een capaciteit van meer dan 700 MW. Wij zijn dé Belgische voorloper op het vlak van windenergie.

Maar hoe werkt windenergie eigenlijk?

Principe en werking van een windturbine

Een windturbine, ook wel windgenerator genoemd, gebruikt de windkracht en zet die om in elektriciteit. Concreet laat de windsnelheid de wieken van een rotor tot 10 à 25 toeren per minuut draaien. Die mechanische energie wordt vervolgens naar een generator gevoerd, die zorgt voor de omzetting in elektriciteit.

De gondel met de generator en de elektrische en mechanische onderdelen worden door een elektrische motor gestuurd zodat de rotor ideaal gepositioneerd is, recht op de wind. Elke verticale windturbine bestaat uit een mast van 20 tot 100 m hoog, afhankelijk van het vermogen van de installatie. Die mast draagt de rotor, die doorgaans bestaat uit drie wieken en de gondel.

Windturbines worden met het elektriciteitsnet verbonden door middel van een transformator beneden aan de mast. De energie die het mechanisme produceert, wordt vervolgens omgezet in elektriciteit en verhoogd tot de spanning van het net. Daarna wordt ze naar een hoogspanningscabine getransporteerd om van daaruit op het net te worden gezet.

Windmolenparken op het land en op zee

Er bestaan twee soorten windmolenparken: op het land en op zee, op enkele kilometers van de kust. De wieken beginnen te draaien bij een windsnelheid van minstens 10 km/u en worden automatisch stilgelegd bij snelheden boven 90 km/u om de veiligheid te waarborgen en slijtage van het mechanisme te beperken. Het optimale vermogen wordt gehaald bij 50 km/u.

Toekomst van de windturbine

Windenergie is een van de belangrijke pijlers in het energielandschap van morgen. Ze biedt allerlei voordelen op het vlak van duurzaamheid, zoals:

  • Het is een bron van hernieuwbare energie die functioneert zonder brandstof.
  • Ze stoot geen broeikasgassen uit en draagt op die manier bij tot een langdurig behoud van de biodiversiteit in de natuur.
  • De elektriciteit die via deze weg wordt opgewekt, vervuilt noch de bodem, de lucht of het water.
  • De productie van elektriciteit uit windenergie is goedkoper.

 

Bron: Luminus

  • Geplaatst in: