Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst
Terug naar Blog

EFFECT VAN WINDPARKEN OP VISSEN

Er is nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar de effecten van windparken op vissen in verschillende fasen van hun ontwikkeling (vislarve, jonge vis, volwassen vis). Daaruit blijkt dat het heigeluid in de aanlegfase van een windpark schadelijk kan zijn voor in ieder geval jonge vis. Uit onderzoek naar het effect van geluid op vislarven bleek echter geen significant effect waarneembaar.
Of het geluid van een draaiend windpark ook gevolgen heeft, is nog onduidelijk. Er is nog niet veel bekend over het onderwatergeluid van draaiende windturbines en de effecten daarvan op vissen. Wel is bekend dat het geluidsniveau vrij laag is en vaak niet uitkomt boven het achtergrondgeluid dat wordt veroorzaakt door (vissers)schepen.
Metingen in bestaande windparken lijken geen significante effecten op de vispopulaties in de windparken aan te tonen. Wel worden rondom de funderingen van windturbines meer en andere vissoorten aangetroffen dan op andere plekken, in het bijzonder rondom de stortsteen die gebruikt wordt om erosie tegen te gaan.
a man taking a selfie
  • Geplaatst in: