Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Blog

Antwerpen en Zeebrugge fuseren tot Port of Antwerp Bruges

De kogel is door de kerk. De havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseren tot Port of Antwerp Bruges. De huidige topman van de Antwerpse haven Jacques Vandermeiren wordt CEO van de fusiehaven. Antwerps havenschepen Annick De Ridder wordt voorzitter. a view of a body of water with a mountain...
</p srcset=

Effect van windparken op vissen

Er is nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar de effecten van windparken op vissen in verschillende fasen van hun ontwikkeling (vislarve, jonge vis, volwassen vis). Daaruit blijkt dat het heigeluid in de aanlegfase van een windpark schadelijk kan zijn voor in ieder geval jonge vis. Uit onderzoek naar het effect van geluid op vislarven bleek…

Hoe werkt windenergie?

Windenergie is een onmisbare energiebron bij het plannen van een ecologisch heden en een duurzame toekomst. Het is een onuitputtelijke en toegankelijke energiebron die geen schadelijke gassen en CO2 uitstoot. Luminus wil dan ook tegen 2022 haar windmolenpark aanzienlijk uitbreiden, tot een capaciteit van meer dan 700 MW. Wij zijn dé Belgische voorloper op het vlak van windenergie. Maar hoe werkt windenergie eigenlijk?…

België produceert steeds meer windenergie

De afgelopen twee herfst- en winterperiodes waren bijzonder gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. Vorig jaar overtrof de productie in oktober het recordpeil van maart 2019. Met een nog hogere capaciteit is de kans reëel dat de windturbines straks opnieuw een ongezien hoge hoeveelheid stroom produceren. De recordproducties van onze windmolenparken…